Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thảo luận: Phân tích các nhân tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động marketing của sản phẩm Ômô - công ty Unilever

Cấp:Đại học|Lượt xem:502|Tải về:2|Số trang:13 | Ngày upload:15/11/2013

Như chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, hội nhập toàn thế giới. Vì vậy đời sống con người ngày càng được nâng cao, theo đó nhu cầu củ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.