Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá

i. mở đầu: từ đại hội đảng lần vii và viii, quan niệm, vai trò, mục tiêu và giải pháp của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đã từng bước được xác định. đế

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3726|Tải về:0|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế - ĐHQG HN

Ngày tạo: