/ 21

Thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Upload: QuyetZu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 4748|Tải về: 0|Cấp: Đại học

i. mở đầu: từ đại hội đảng lần vii và viii, quan niệm, vai trò, mục tiêu và giải pháp của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đã từng bước được xác định. đến đại hội lần ix, nó lại tiếp tục được khẳng định cụ thể hơn: công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiêm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]