Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá?Tại sao nước ta lai coi nó là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì quá độ lên XHCN?Anh(chị) phảI làm gì để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hó nước ta.

i. lời mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(tháng 12-1986)với đường lối đổi mới toàn diện đã mở đường cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng xã hội tiếp t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:24825|Tải về:6|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: