/ 20

Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá?Tại sao nước ta lai coi nó là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì quá độ lên XHCN?Anh(chị) phảI làm gì để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hó nước ta.

Upload: NguyenTranManhToan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 28032|Tải về: 7|Cấp: Đại học

i. lời mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(tháng 12-1986)với đường lối đổi mới toàn diện đã mở đường cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng xã hội tiếp tục đi lên cnxh. đại hội đại biểu làn thứ ix của đảng(4-2001)với chủ đề của đại hội:"phtá guy sức mạnh dân tộc,tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá,xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn" đã quýêt định chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đâi hoá theo định hướng xhcn theo nền tảng đến năm 2020,nước ta cơ bản trở thành một nứơc công nghiệp hiện đại. với những thắng lợi trong thế kỉ 20,nước ta từ một nước thuộc địa nủa phong kiến đã trở thành một quốc gia đọc lập tự do,phát triển theo con đường xhcn,có quan hệ quốc tế rộng rãi,có vị thế ngày càng quan trọng tron g khu vực và trên thế giới.đất nước ta...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.