/ 20

Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá?Tại sao nước ta lai coi nó là nhiệm vụ trung tâm của thơì kì quá độ lên XHCN?Anh(chị) phảI làm gì để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hó nước ta.

Upload: NguyenTranManhToan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 29252|Tải về: 11|Cấp: Đại học

i. lời mở đầu đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi(tháng 12-1986)với đường lối đổi mới toàn diện đã mở đường cho đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng xã hội tiếp tục đi lên cnxh. đại hội đại biểu làn thứ ix của đảng(4-2001)với chủ đề của đại hội:"phtá guy sức mạnh dân tộc,tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]