Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thế nào là Phân khúc thị trường?

Cấp:Đại học|Lượt xem:879|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=&quot] [font=&quot]phân khúc thị trường theo các nhóm hành vi (behavior groups): tiến hành phân chia thị trường người tiêu dùng theo các nhóm đồng nhất về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.