/ 27

Thị Trường Tài Chính VN hiện nay

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 746|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đang rất cần những nguồn vốn đầu tư để mua sắm thiết bị máy móc kỹ thiật phục vụ cho sản xuất. thị trường tài chính xuất hiện đã trở thành nơi dẫn vốn rất hiệu quả từ nhà đầu tư đến nhà sản xuất. nhưng do mới xuất hiện nên nó vẫn còn có nhiều mặt yế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]