/ 20

Thị trường tiền tệ

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2688|Tải về: 13|Cấp: Đại học

mục lục phần i : thị trường tiền tệ 1. thị trường tiển tệ là gì? 2. phân loại thị trường tiền tệ. 3. chức năng chính của thị trường tiền tệ. 4. đặc điểm của thị trường tiền tệ. 5. những người tham gia thị trường tiền tệ. 6. công cụ lưu thông trên thị trường tiền tệ. 7. lãi suất trên thị truờng tiền

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]