thiết kế bể aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ ngày đêm

Upload: LeThanhThiep.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 949|Tải về: 4|Cấp: Đại học

chương 1: giới thiệu chung chương 2: công nghệ sản xuất giấy và bột giấy chương 3: các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp chương 4: lựa chọn công nghệ và tính toán công trình chính phần kế

chương 1: giới thiệu chung

chương 2: công nghệ sản xuất giấy và bột giấy

chương 3: các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

chương 4: lựa chọn công nghệ và tính toán công trình chính

phần kế

[Ẩn quảng cáo]