Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

thiết kế bể aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ ngày đêm

Cấp:Đại học|Lượt xem:761|Tải về:3|Số trang:-2 | Ngày upload:13/08/2012

chương 1: giới thiệu chung chương 2: công nghệ sản xuất giấy và bột giấy chương 3: các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp chương 4: lựa chọn công nghệ và t

chương 1: giới thiệu chung

chương 2: công nghệ sản xuất giấy và bột giấy

chương 3: các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

chương 4: lựa chọn công nghệ và tính toán công trình chính

phần kế

Tag: thiết kế trạm xử lý nước thải, m3g, công đoạn xeo giấy, công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải trong công nghiệp, công trình xử lý nước thải, thiết kế trạm xử lý nước, xử lý nước thải, bể aerotank,