/ 40

Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý Phổ Thông

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 849|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đặt vấn đề1. vật lý là khoa học thực nghiệm. việc giảng dạy vật lý có dùng thí nghiệm ở nhà trường phổ thông là một điều hết sức cần thiết.ở các nước tiên tiến, mỗi trường trung học có hệ thống thí nghiệm riêng cho các môn do các giáo viên trung học tự soạn thảo, thông qua duyệt của hội đồng khoa họ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]