Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý Phổ Thông

Cấp:Đại học|Lượt xem:619|Tải về:3|Số trang:40 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đặt vấn đề1. vật lý là khoa học thực nghiệm. việc giảng dạy vật lý có dùng thí nghiệm ở nhà trường phổ thông là một điều hết sức cần thiết.ở các nước tiên tiến,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.