/ 40

Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý Phổ Thông

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 618|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đặt vấn đề1. vật lý là khoa học thực nghiệm. việc giảng dạy vật lý có dùng thí nghiệm ở nhà trường phổ thông là một điều hết sức cần thiết.ở các nước tiên tiến, mỗi trường trung học có hệ thống thí nghiệm riêng cho các môn do các giáo viên trung học tự soạn thảo, thông qua duyệt của hội đồng khoa học và ban giám hiệu nhà trường và áp dụng vào giảng dạy. vì vậy, hiệu quả giảng dạy ở mỗi trường khác nhau dẫn đến uy tín của mỗi trường cũng khác nhau trở thành niềm tự hào của mỗi giáo viên của trường đó.ở nước ta hiện nay, việc giảng dạy vật lý bằng thực nghiệm ở các trường phổ thông còn rất hạn chế vì nhiều nguyên nhân:ã nhiều thí nghiệm trong sách giáo khoa không thực hiện được do thiếu phương tiện.ã phương tiện thí nghiệm được trang bị thiếu thốn, lạc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.