/ 50

Thiết kế chương trình Trò chơi sắp chữ - Letter Fall được lập trình trên ngôn ngữ Visual Basic 6.0

Upload: AppleKool.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 239|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Đây là tài liệu dùng để mô tả cơ bản thiết kế chương trình “Trò chơi sắp chữ - Letter Fall” được lập trình trên ngôn ngữ “Visual Basic 6.0”. Tài liệu này giúp cho ta có cái nhìn toàn vẹn về cơ cấu của phần mềm cũng như các chức năng của phần mềm. Do thời gian có hạn nên chương trình không thể hoàn thành hết các chức năng như dự định ban đầu đã đặt ra. Tuy nhiên, những chức năng chưa hoàn thiện sẽ sớm được bổ sung và hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.