/ 142

THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 130.000 TẤN /NĂM TỪ KHÍ THẢI LÒ LUYỆN ĐỒNG

Upload: KhongMinh.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 1058|Tải về: 4|Cấp: Đại học

SVTH: Cù hái Sơn Page 1 MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn..3 Lời nói đầu..4 PHẦN THỨ NHẤT LÝ THUYẾT PHẦN I: GIỚI THI U VỀ SẢN PHẨM, CÁC NGUYÊN LI U SẢN XUẤT..5 I. Tính chất axit sunfuric và ôleum.5 1. Khái niệm chung..5 2. Vài tính chất của axit và ôleum5 II. Tính chất của SO2 và SO3..9 1. Anhydrit Sunfurơ: SO2.9 2. Anhydrit Sunfuric: SO3...10 III. Các nguyên liệu sản xuất axit Sunfuric10 1. Quặng Pirit..10 2. Lưu huỳnh nguyên tố..11 3. Thạch cao12 4. Các chất thải có chứa S...12 IV.Ứng dụng, tình hình sản xuất, tiêu thụ axit sunfuric tại Việ Nam và trên thế giới13 1.Ứng dụng của axit sunfuric...13 2.Tình hình sản xuất, tiêu thụ axit sunfuric tại việt Nam và trên thế giới...14 PHẦ : CƠ SỞ HÓA LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.