Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế hệ dẫn động thuỷ lực các cơ cấu của thiết bị lò đốt phế thải bệnh viện

Cấp:Đại học|Lượt xem:425|Tải về:1|Số trang:75 | Ngày upload:17/07/2012

mục lục. trang chương 1: tổng quan về xử lý phế thải công nghiệp , đặc biệt phế thải bệnh viện trên thế giới và việt nam ..... 1 1. tổng quan về xủ lý phế thải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.