Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà ở gia đình 3 tầng

Upload: TanNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4693|Tải về: 29|Cấp: Đại học

thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà ở gia đình 3 tầng + bản vẽchương 1 nhiệm vụ - số liệu thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp thoát nước trong nhà [*]nhiệm vụ thiết kế nước là một nhu cầu không thể thiếu đối với sự tồn tại, đời sống sinh hoạt, đời sống công nghiệp, sản xuất của con người.

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà ở gia đình 3 tầng + Bản vẽ

Chương 1

NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

[*]NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Nước là một nhu cầu không thể thiếu đối với sự tồn tại, đời sống sinh hoạt, đời sống công nghiệp, sản xuất của con người. Chính vì vậy trong bất cứ đô thị nào, hay đơn vị đô thị nào, vấn đề cấp thoát nước luôn là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu. Với tình hình thực tế hiện nay, vấn đề cấp thoát nước trong nhà của mỗi hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gặp nhiều khó khăn, lượng nước cấp hàng ngày vẫn còn thiếu hoặc do áp lực nước không đủ mạnh.

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà có nhiệm vụ đưa nước từ mạng lưới ngoài nhà đến mọi thiết bị, dụng cụ vệ sinh hoặc máy móc sản xuất trong nhà để cung cấp cho người tiêu dùng và cho máy móc sản xuất. Đồng thời có nhiệm vụ thu và dẫn nước thải từ các thiết bị, dụng cụ vệ sinh hoặc máy móc sản xuất trong nhà và nước mưa từ trên mái nhà ra khỏi nhà.

Vì vậy, đồ án này được thực hiện với mục đích góp một ý kiến trong việc đưa ra những giải pháp khả thi giúp giải quyết vấn đề trên. Đồ án náy sẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho căn hộ gia đình với qui mô 3 tầng

[*]ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ

Căn hộ gồm 1 trệt, 3 tầng lầu, một tầng mái, diện tích căn hộ 5,6 m x 10 m.

[*]Tiêu chuẩn dùng nước 200 l/ng.ngđ

[*]Dụng cụ vệ sinh:

[*]Chậu rửa mặt: 3 cái

[*]Chậu rửa bếp: 1 cái

[*]Vòi nước thùng rửa hố xí: 3 cái

[*]Vòi sen: 2 cái

[*]Chậu giặt: 1 cái

[*]SỐ LIỆU THIẾT KẾ

[*]Hệ thống cấp nước

Áp lực đường ống bên ngoài: H = 20 m

Đường kính ống cấp nước bên ngoài: D = 500 mm

Chiều cao từ trục đường ống cấp nước bên ngoài đến mặt đường 1,5 m

Chiều dài từ trục đường ống cấp nước bên ngoài đến mép móng nhà 6 m

[*]Hệ thống thoát nước

Đường ống thoát nước bên ngoài: D = 1000 m

Chiều cao từ trục đường ống thoát nước bên ngoài đến mặt đường: h = 2 m

Chiều dài từ trục đường ống thoát nước bên ngoài đến mép móng nhà 8 m

[*]CẤU TRÚC BÁO CÁO

Chương 1 NHIỆM VỤ MÔN HỌC

Chương 2 TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC TRONG NHÀ

Chương 3 TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

Chương 4 TÍNH KINH TẾ

MỤC LỤC

Chương 1 NHIỆM VỤ - SỐ LIỆU THIẾT KẾ . 1-1

[*]Nhiệm Vụ Thiết Kế 1-1

[*]Đặc điểm căn hộ 1-1

[*]Số liệu thiết kế 1-1

1.3.1 Hệ thống cấp nước

1.3.2 Hệ thống thoát nước

[*]Cấu trúc báo cáo . 1-2

Chương 2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2-1

2.1 Thông Số Thiết Kế Ban Đầu . 2-1

2.2 Vạch tuyến mạng lưới cấp nước bên trong nhà 2-1

2.3 Xác định lưu lượng dung nước của ngôi nhà 2-1

2.4 Chọn đồng hồ đo nước . 2-2

2.5 Tính toán thủy lực mạng lưới đường ống 2-2

Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC . 3-1

3.1 Tính toán thủy lực ống thoát nước thải 3-1

3.2 Tính toán thủy lực ống thoát phân 3-2

3.3 Ống thông hơi . 3-3

3.4 Ống xả 3-3

3.5 Tính toán bể tự hoại 3-4

3.6 Tính toán hệ thống thoát nước mưa trên mái 3-5

Chương 4 TÍNH TOÁN KINH TẾ 4-1

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 2.1 Áp lực cần thiết của ngôi nhà . 2-1

Bảng 2.2 Thống kê số lượng thiết bị vệ sinh . 2-3

Bảng 2.3 Tính toán thủy lực cho đường ống cấp nước vào tầng trệt, 1 sử dụng áp lực đường

ống cấp nước bên ngoài . 2-6

Bảng 2.4 Tính toán thủy lực cho đường ống từ đồng hồ nước đến thiết bị vệ sinh bất lợi

nhất tầng 2, 3 . 2-7

Bảng 3.1 Lưu lượng nước thải (l/s) của từng thiết bị vệ sinh 3-1

Bảng 3.2 Tính toán thủy lực ống đứng thoát nước 3-2

Bảng 3.3 Tính toán thủy lực ống đứng nhánh thoát phân 3-2

Bảng 3.4 Tính toán thủy lực ống đứng thoát nước 3-3

Bảng 4.1 Dự toán kinh phí hệ thống cấp thoát nước . 4-1

Bảng 4.2 Thông số kĩ thuật đường ống nhựa . 4-

[Ẩn quảng cáo]