Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế kho lạnh bảo quản thịt lợn đông lạnh với dung tích 1200 tấn

Cấp:Đại học|Lượt xem:1012|Tải về:9|Số trang:80 | Ngày upload:02/04/2013

Đồ án kỹ thuật lạnh GVHD:TS.Nguyễn Việt Dũng LỜI NÓI ĐẦU Kỹ thuật lạnh đã ra đời hàng trăm năm nay và được sử dụng r

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.