Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế mạch nguồn cung cấp điện một chiều

Cấp:Đại học|Lượt xem:1921|Tải về:2|Số trang:15 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

1. nhiệm vụ thiết kế thiết kế mạch nguồn cung cấp điện một chiều , có ổn áp thông số -địên áp vào uvào = 220v/50hz-điện áp chỉnh lưu +20v-dòng tải it max=150ma

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.