thiết kế mạch ổn định điện áp cho máy phát điện không máy phụ

Upload: HuynhDucLoi.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 716|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu 1chương i 6khái quát về máy phát điện xoay chiềui.1 sơ lược về máy phát điện 6i.1.1 phân loại 6i.1.2. kết cấu 8i.2 máy phát điện xoay chiều 10i.2.1 khái niệm 10i.2.2. đồ thị vectơ và các đặc tính máy phát điện đồng bộ 11i.2.3. các đặc tính của máy phát đồng bộ 15i.2.4 chế độ thu

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I 6

KHáI QUáT Về MáY PHáT ĐIệN XOAY CHIềU

I.1 Sơ lược về máy phát điện 6

I.1.1 Phân loại 6

I.1.2. Kết cấu 8

I.2 Máy phát điện xoay chiều 10

I.2.1 Khái niệm 10

I.2.2. Đồ thị vectơ và các đặc tính máy phát điện đồng bộ 11

I.2.3. Các đặc tính của máy phát đồng bộ 15

I.2.4 Chế độ thuận nghịch của máy phát điện 20

I.3 Các sơ đồ kích từ của máy phát điện đồng bộ 20

I.3.1. Khái niệm chung 20

I.3.2. Phân loại và đặc điểm của các hệ thống kích từ 21

I.3.3. Một số sơ đồ kích từ của máy phát đồng bộ tự kích 26

I.3.4. Điều kiện tự kích của máy phát điện đồng bộ 28

CHƯƠNG II 29

CáC PHƯƠNG PHáP ổn định điện áp máy phát điện

II.1. Điều chỉnh bằng điện trở than 29

II.2 Điều khiển nguồn chỉnh lưu 30

CHƯƠNG III 32

chỌN PHƯƠNG ÁN

III.1. Chỉnh lưu một nữa chu kì 32

III.2. Chỉnh lưu cầu một pha 32

III.3. Chỉnh lưu tia ba pha 33

III.4. Chỉnh lưu tia sáu pha 34

III.5. Chỉnh lưu cầu ba pha 35

III.5.1 Chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đối xứng 35

III.5.2. Chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối xứng 37

CHƯƠNG iv 40

THIếT Kế MạCH Động lực

IV.1. Tính chọn van động lực 41

IV.1.1. Sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối xứng 42

IV.1.2. Xác định điện áp ngược trên van 42

IV.1.3. Dòng điện làm việc của van 42

IV.2. Tính toán máy biến áp 43

IV.2.1. Điện áp hỉnh lưu không tải 43

IV.2.2. Công suất tối đa của tải 44

IV.2.3. Công suất biến áp nguồn cấp 44

IV.2.4. Tính toán sơ bộ mạch từ 44

IV.2.5. Điện áp các cuộn dây 44

IV.2.6. Dòng điện các cuộn dây 45

IV.2.7. Số vòng dây mỗi cuộn 45

IV.2.8. Tiết diện dây quấn 45

IV.2.9. Các kích thước mạch từ 46

IV.2.10. Kết cấu dây quấn 47

IV.2.11. Khối lượng sắt sử dụng 49

IV.2.12. Khối lượng đồng sử dụng 49

IV.2.13. Lượng sụt áp bên trong máy biến áp 50

IV.2.14. Xác định góc mở để Ud = UKTđm = 150 ( V) 52

IV.2.15. Tổng trở ngắn mạch quy đổi về thứ cấp 52

IV.2.16. Điện áp ngắn mạch tác dụng phần trăm 52

IV.2.17. Điện áp ngắn mạch phản kháng phần trăm 52

IV.2.18. Điện áp ngắn mạch phần trăm 52

IV.2.19. Dòng điện ngắn mạch xác lập dây thứ cấp 52

IV.2.20. Dòng điện ngắn mạch tức thời cực đại của dây thứ cấp 52

IV.3. Tính chọn điện trở phụ 53

IV.4. Tính chọn các thiết bị bảo vệ cho mạch động lực 53

IV.4.1. Sơ đồ mạch động lực khi có thiết bị bảo vệ 53

IV.4.2. Bảo vệ quá nhiệt cho các van bán dẫn 54

IV.4.3. Bảo vệ quá dòng cho van 56

IV.4.4. Bảo vệ quá điện áp cho van 57

CHƯƠNG V 59

Thiết kế mạch điều khiển

V.1. Thiết kế mạch điều khiển theo nguyên tắc thẳng đứng 59

V.1.1. Nguyên lý điều khiển 59

V.1.2. Sơ đồ khối mạch điều khiển 60

V.2. Chọn các khâu đồng pha trong mạch điều khiển 60

V.2.1. Chọn khâu đồng pha 60

V.2.2. Chọn khâu so sánh 61

V.2.3. Chọn khâu khuếch đại tạo xung 62

V.2.4. Chọn khâu phản hồi 64

V.3. Hoạt động của mạch điều khiển 65

V.4. Tính toán thông số mạch điều khiển 70

V.4.1. Tính biến áp xung 70

V.4.2. Tính tầng khuếch đại cuối cùng 72

V.4.3. Chọn khuếch đại thuật toán 74

V.4.4. Tính chọn khâu so sánh 74

V.4.5. Chọn khâu đồng pha 74

V.4.6. tính điện áp điều khiển lúc làm việc định mức 76

V.4.7. Tính khâu phản hồi áp và dòng 76

V.4.8. Tạo nguồn nuôI IC, nguồn nuôi biến áp xung, biến áp đồng pha 82

V.5. Kết luận: 8

[Ẩn quảng cáo]