Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp

Cấp:Đại học|Lượt xem:312|Tải về:6|Số trang:82 | Ngày upload:15/10/2012

thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện công suất : 240mw chương 1 tính toán phụ tải và cân bằng công suất 1.1. chọn máy phát điện theo nhiệm vụ thiết kế nhà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.