Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế nhà máy đường

Cấp:Đại học|Lượt xem:1008|Tải về:6|Số trang:97 | Ngày upload:04/03/2012

phần mở đầu i - giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa kinh tế của ngành sản xuất đường . đường có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. nó không thể thiế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.