/ 112

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat

Upload: HoaNguyen.dokovn01|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 428|Tải về: 12|Cấp: Đại học

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xưởng sản xuất VA MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 MỞ ĐẦU 4 PHẦN I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 6 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VINYL AXETAT 6 I-Giới thiệu, tính chất vật lý, tính chất hóa học, các phương pháp sản xuất và ứng dụng của Etylen 7 II-Giới thiệu,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]