Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ trục

bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trường đại học bách khoa độc lập - tự do - hạnh phúc ========= hà nội ========= khoa: cơ khí ngành: ch

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3597|Tải về:22|Số trang:89

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Ngày tạo: