Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ trục

Cấp:Đại học|Lượt xem:4009|Tải về:23|Số trang:89 | Ngày upload:06/06/2012

bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trường đại học bách khoa độc lập - tự do - hạnh phúc ========= hà nội ========= khoa: cơ khí ngành: ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.