Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết moay ơ và mặt bích lắp nhông sau thuộc cụm moayơ sau của xe máy và tìm hiểu lý thuyết về phương pháp gia công dung tia lửa điện.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1415|Tải về:1|Số trang:131 | Ngày upload:05/06/2012

lời nói đầu công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. nhiệm vụ của công ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.