/ 132

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết moay ơ và mặt bích lắp nhông sau thuộc cụm moayơ sau của xe máy và tìm hiểu lý thuyết về phương pháp gia công dung tia lửa điện.

Upload: MisresideNguyen.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1683|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]