/ 16

Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Upload: TiMap.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2202|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần i: lời mở đầu đất nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.và trong thời kì quá độ đảng và nhà nước đã có những sự đổi mới toàn diện đất nước và đã khẳng định "phát huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt động, coi nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước là yếu tố cơ bản". trong đó sinh viên chúng ta là lực lượng nòng cốt cơ bản để sau này đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội, sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá trình hiện đại hoá- công nghiệp hoá nền kinh tế đất nước, đưa đất nước tiến nhanh, tiến chắc lên chủ nghĩa xã hội; và sinh viên là lực lượng đi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.