/ 16

Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Upload: TiMap.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2560|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần i: lời mở đầu đất nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.và trong thời kì quá độ đảng và nhà nước đã có những sự đổi mới toàn diện đất nước và đã khẳng định "phát huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]