Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

i./khỏi niệm : quá độ là gi? ---thời kỳ quá độ(tkqđ) lên cnxh :là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc tũan bộ lĩnh vực đời sống xã hội ,bắt đầu từ khi giai cấp c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:24637|Tải về:13|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: