/ 11

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Upload: ThuHaLe.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 27322|Tải về: 15|Cấp: Đại học

i./khỏi niệm : quá độ là gi? ---thời kỳ quá độ(tkqđ) lên cnxh :là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc tũan bộ lĩnh vực đời sống xã hội ,bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền nhà nứớc cho tới khi tạo ra được những cơ sở của cnxh trên lĩnh vực đời sống xã hội .có 2 kiểu quá độ tùy thuộc vào điểm đi lên cnxh của các nước.: quá độ trực tiếp :từ tbcn lên ---thời kỳ quá độ(tkqđ) lên cnxh :là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc tòan bộ lĩnh vực đời sống xã hội ,bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền nhà nứớc cho tới khi tạo ra được những cơ sở của cnxh trên lĩnh vực đời sống xã hội .có 2 kiểu quá độ tùy thuộc vào điểm đi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.