/ 63

Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định doanh nghiệp

Upload: AnhTuan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4360|Tải về: 19|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

chương 1 những vấn đề chung1.1 tầm quan trọng của vấn đề 11.2 mục tiêu nghiên cứu 21.3 phương pháp nghiên cứu 31.3.1.phương pháp thu thập số liệu: 31.3.2 phương pháp xử lý số liệu: 31.4 giả thiết khoa học 41.5 phạm vi nghiên cứu 4chương 2 khái niệm và cách nhận diện thông tin thích hợp2.1khái niệm quyết định ngắn hạn 62.2.khái niệm về thông tin thích hợp 62.3.cách nhận diện thông tin thích hợp 62.3.1 chi phí ẩn không phải là chi phí thích hợp 62.3.2 chi phí không chênh lệch trong tương lai là thông tin không thích hợp 82.3.3vì sao phải phân biệt thông tin thích hợp với thông tin không thích hợp. 10chương 3 vận dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định3.1 quyết định giữ lại hay loại bỏ một bộ phận 113.1.1)chi phí khả biến 113.1.2) chi phí bất biến 113.2 quyết định cho kế hoạch mua hàng 193.2.1)để minh hoạ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.