/ 63

Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định doanh nghiệp

Upload: AnhTuan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4883|Tải về: 21|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

chương 1 những vấn đề chung1.1 tầm quan trọng của vấn đề 11.2 mục tiêu nghiên cứu 21.3 phương pháp nghiên cứu 31.3.1.phương pháp thu thập số liệu: 31.3.2 phương pháp xử lý số liệu: 31.4 giả thiết khoa học 41.5 phạm vi nghiên cứu 4chương 2 khái niệm và cách nhận diện thông tin thích hợp2.1khái niệm q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]