Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:461|Tải về:3|Số trang:96 | Ngày upload:22/11/2011

danh mục các từ viết tắt fdi đầu tư trực tiếp nước ngoài wto tổ chức thương mại thế giới imf quĩ tiền tệ liên hợp quốc oda hỗ trợ phát triển chính thức gdp tổng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.