/ 14

Thuận lợi – khó khăn khi gia nhập wto của Việt Nam

Upload: TungDai.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 5168|Tải về: 4|Cấp: Đại học

sự cần thiết phải gia nhập wto (vnexpress, vneconomy) sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. các định chế và tổ chức kinh tế - thương mại khu vực và thế giới đã và đang được hình thành tạo ra sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau ngày càng cao giữa các quốc gia và khu vực. tổ chức thương mại thế giới (wto) thành lập ngày 1/1/1995 là tổ chức quốc tế duy nhất đưa ra những nguyên tắc thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. wto cùng với ngân hàng thế giới (wb) và quỹ tiền tệ quốc tế (imf) cấu thành ba trụ chính...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.