/ 14

Thuận lợi – khó khăn khi gia nhập wto của Việt Nam

Upload: TungDai.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 5908|Tải về: 6|Cấp: Đại học

sự cần thiết phải gia nhập wto (vnexpress, vneconomy) sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]