/ 27

Thực hành quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha đồng khuôn phân tán 1 lớp và đồng tâm tập trung 1 lớp.

Upload: DeMen.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 5965|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Báo cáo thực tập 1 LỜI MỞ ĐẦU Với mỗi sinh viên ngoài việc tiếp thu kiến thức lý thuyết trên giảng đờng thì việc tiếp xúc thực tế là yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên. Do đó thực tập là một trong những yêu cầu tất yếu của sinh viên bất cứ trƣờng đại học nào trên cả nước. Lý thuyết trên sách vở phải đi kèm với thực tiễn thì sinh viên mới thực sự có thể hiểu rõ lý thuyết đã học đồng thời trang bị đƣợc phần nào kiến thức thực tế để giúp đỡ sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể nắm bắt và hoà nhịp tốt với công việc thực tiễn và không bị mơ hồ về công việc trong tương lai. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trường kỹ thuật, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành” hàng năm đều tổ chức cho sinh viên ở giai đoạn đào tạo chuyên ngành được đi thực tập. Mặc dù kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn hẹp, song nhà trường, khoa Điện nói chung và bộ môn Thiết bị điện -

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.