/ 63

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1268|Tải về: 17|Cấp: Đại học

mở đầu trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, vấn đề thu hồi đất phục vụ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế đang là vấn đề nhạy cảm, là mối quan tâm của nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người sử dụng đất bị

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]