/ 63

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1020|Tải về: 13|Cấp: Đại học

mở đầu trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, vấn đề thu hồi đất phục vụ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế đang là vấn đề nhạy cảm, là mối quan tâm của nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người sử dụng đất bị thu hồi đất, nó không chỉ tác động về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến yếu tố chính trị - xã hội. hội nghị trung ương đảng lần thứ 9 (khóa ix) đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ ix của đảng, trong đó có giải pháp thực hiện chính sách điều tiết hữu hiệu nhất đối với đất đai nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước với tư cách là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.