/ 131

Thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 834|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân lao động, thu hót nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhòng. nghị quyết hội nghị lần th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]