Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực tập tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y – trung học nông nghiệp Hà Nội

phụ l ục lời cảm ơn 3 phần một: đặt vân đề 4 phần ii: điều tra cơ bản 6 a. đặc điểm của quận hoàng mai 6 b.phường đại kim 6 1. vị trí của phường 6 2. đặc điểm c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:6568|Tải về:14|Số trang:59

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngày tạo: