Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án

Cấp:Đại học|Lượt xem:2389|Tải về:6|Số trang:59 | Ngày upload:29/01/2012

lời nói đầu tranh chấp kinh tế là một loại quan hệ phát sinh trong quá trình vận động của nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.