/ 59

Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 2366|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời nói đầu tranh chấp kinh tế là một loại quan hệ phát sinh trong quá trình vận động của nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. vì thế trong quá trình xây dựng và phát triển đã xảy ra không ýt những tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị với nhau, yêu cầu đặt ra là phải có một phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế mới phù hợp với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. bởi lẽ, việc giải quyết kịp thời đúng pháp luật sẽ có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế. sù ra đời của toà kinh tế đánh dấu một phương thức mới trong giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta: phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta: phương thức giải...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.