/ 25

Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Upload: NhiNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1159|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầutrong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy luật quản lý hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính nhà nước. trong đó thì cải cách hành chính là nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế xã hội. nghiên cứu đề tài cải cách hành chính giúp em sẽ hiểu thêm về nền hành chính và thực trạng của việc cải cách hành chính nước ta hiện nay.cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.