/ 23

Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Upload: LinhLaiNgoc.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 17601|Tải về: 49|Cấp: Đại học

i. tổng quan về quản lý chi thường xuyên 1. khái niệm, đặc điểm, và vai trò chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.1. khái niệm chi thường xuyên là quá trình phân phối, sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước nhằm trang trải những nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]