Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước

i. tổng quan về quản lý chi thường xuyên 1. khái niệm, đặc điểm, và vai trò chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.1. khái niệm chi thường xuyên là quá trình phâ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:15578|Tải về:44|Số trang:23

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: