Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:16840|Tải về:46|Số trang:29 | Ngày upload:27/02/2012

i. tổng quan về quản lý chi thường xuyên 1. khái niệm, đặc điểm, và vai trò chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.1. khái niệm chi thường xuyên là quá trình phâ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.