/ 47

Thực trạng chính sách lãi suất ở Việt Nam

Upload: NguyenDaoPhong.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 968|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mở đầu. lãi suất là một phạm trù kinh tế quan trọng được đề cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm, đầu tư, kiểm soát lạm... nhà nước sử dụng lãi suất làm công cụ của chính sách tiền tệ điều tiết các quan hệ kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển. do tầm quan trọng và cách t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]