Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng công tác an toàn trong tiêm chủng mở rộng tại hai huyện Ba Bể và Chợ Mới thuộc tỉnh Bắc Kạn, năm 2011

đặt vấn đề tiêm chủng mở rộng là một trong những mục tiêu của chương trình y tế quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm. mục đích của chươ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1635|Tải về:18|Số trang:41

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Y Hà Nội

Ngày tạo: