Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng công tác an toàn trong tiêm chủng mở rộng tại hai huyện Ba Bể và Chợ Mới thuộc tỉnh Bắc Kạn, năm 2011

Cấp:Đại học|Lượt xem:2000|Tải về:22|Số trang:41 | Ngày upload:15/10/2012

đặt vấn đề tiêm chủng mở rộng là một trong những mục tiêu của chương trình y tế quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm. mục đích của chươ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.