/ 31

Thực trạng công tác an toàn - vệ sinh lao động

Upload: RoronoaZoro.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 13367|Tải về: 176|Cấp: Đại học

lời nói đầu lao động là hoạt động quan trọng nhất tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định cho sự phát triển của hình thái xã hội và điều này không tách rời cách thức lao động an toàn và môi trường lao động trong l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]