/ 67

Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà nội

Upload: LittleKing.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 1116|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mục lục trang lời mở đầu 3 chương i: thuế gtgt và hoàn thuế gtgt 5 i. những vấn đề cơ bản về thuế gtgt 5 1- khái niệm về thuế gtgt: 5 2- đặc điểm của thuế gtgt: 5 3. ưu điểm của thuế gtgt: 7 4. cơ chế vận hành thuế gtgt. 7 5. nội dung cơ bản trong luật thuế gtgt. 8 ii- hoàn thuế gtgt 14 1. khái niệm về hoàn thuế gtgt. 14 2. ý nghĩa tác và dụng của hoàn thuế. 14 3- đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế. 16 4. quy định về khấu trừ thuế gtgt đầu vào. 19 cơ sở kinh doanh nép thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế gtgt đầu vào (gọi là thuế đầu vào) như sau: 19 5. quy định về hoá đơn, chứng từ. 20 6. hồ sơ xin hoàn thuế. 22 7. trách nhiệm của đối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.