Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1117|Tải về:7|Số trang:67 | Ngày upload:29/01/2012

mục lục trang lời mở đầu 3 chương i: thuế gtgt và hoàn thuế gtgt 5 i. những vấn đề cơ bản về thuế gtgt 5 1- khái niệm về thuế gtgt: 5 2- đặc điểm của thuế gtgt:

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.