/ 40

Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Upload: LanAnhDaoThi.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1896|Tải về: 20|Cấp: Đại học

mục lục chương 1: những vấn đề cơ bản về công tác 3 quản lý thuế thu nhập cá nhân 3 1.1. vai trò của thuế thu nhập cá nhân 3 1.1.1. khái niệm thuế thu nhập cá nhân 3 1.1.2. đặc điểm thuế thu nhập cá nhân 4 1.1.3. vai trò của thuế thu nhập cá nhân 4 1.3. các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân 12 1.3.1. quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nước 12 1.3.2. cơ sở vật chất của ngành thuế 12 1.3.3. trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế 13 1.3.4. phương thức thanh toán chủ yếu trong dân cư 13 1.3.5. tính nghiêm minh của luật pháp 13 1.3.6. tình hình kinh tế và mức sống của người dân 13 1.3.7. ý thức chấp hành pháp luật thuế của đối tượng nộp thuế 13 chương 2:...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.