Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

mục lục chương 1: những vấn đề cơ bản về công tác 3 quản lý thuế thu nhập cá nhân 3 1.1. vai trò của thuế thu nhập cá nhân 3 1.1.1. khái niệm thuế thu nhập cá n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1633|Tải về:19|Số trang:40

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: