Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần May 19

Cấp:Đại học|Lượt xem:1004|Tải về:10|Số trang:69 | Ngày upload:29/01/2012

lời mở đầu chương i: tổng quan về công ty cổ phần may 19 1. quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may 19 1.1. giới thiệu về công ty tên tiếng v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.