Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần May 19

lời mở đầu chương i: tổng quan về công ty cổ phần may 19 1. quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may 19 1.1. giới thiệu về công ty tên tiếng v

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:768|Tải về:9|Số trang:69

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: