/ 26

Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Sông Nhuệ

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 1765|Tải về: 9|Cấp: Đại học

thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn sông nhuệ quản trị nhân lực là một trong những hoạt động được các cán bộ lãnh đạo của khách sạn sông nhuệ đặc biệt quan tâm bởi nó có liên quan chặt chẽ đến việc phát triển khách sạn lên một tầng cao hơn trong điều kiện kinh doanh hiện nay. dưới đây là một vài nét phác họa về thực trạng quản trị nhân lực tại khách sạn sông nhuệ. 2.2.1. cơ cấu tổ chức bộ máy của khách sạn sông nhuệ khách sạn sông nhuệ có mô hình cơ cấu trực tuyến, việc quản lý trong khách sạn được thực hiện theo một đường thẳng, không có sự chồng chéo trong quản lý. bộ máy tổ chức của khách sạn sông nhuệ bao gồm: ban gám đốc, 3 phòng chức năng và 7 tổ chuyên môn. ban giám đốc: 3 người trong đó có 1...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.