Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH HẢI QUAN CỦA CỤC CNTT&TKHQ

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc *** bản cam đoan tên em là : hoàng thị tú mã sv : cq503629 lớp : hải quan 50 khoa : thương mại và

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:965|Tải về:15|Số trang:77

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Ngày tạo: