Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH HẢI QUAN CỦA CỤC CNTT&TKHQ

Cấp:Đại học|Lượt xem:1135|Tải về:16|Số trang:78 | Ngày upload:28/01/2013

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc *** bản cam đoan tên em là : hoàng thị tú mã sv : cq503629 lớp : hải quan 50 khoa : thương mại và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.