/ 17

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Upload: DajkaKaka.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 469|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu khi đánh giá về vị trí vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong hệ thống sản xuất,v.i..lênin đã khẳng định " trong thời đại ngày nay lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động". ở việt nam, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng chủ đạo và tiên phong của xã hội trong thời kì phát triển bước ngoặt hiện nay của cách mạng việt nam. với ý nghĩa như vậy, việc xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đaị hóa và hội nhập của nước ta hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng . bài tiều luẩn của nhóm chúng tôi xin phân tích 1 số khía cạnh về thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.