Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng của nạn nạo phá thai ở Việt Nam hiện nay

i. lời mở đầu 1. đối tượng nghiên cứu: nạn phá thai ở trẻ vị thành niên. 1.1 tính cấp thiết của đề tài: ngày 31/03/2011, hội kế hoạch hóa gia đình việt nam đã c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:12897|Tải về:34|Số trang:12

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: