/ 12

Thực trạng của nạn nạo phá thai ở Việt Nam hiện nay

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 14195|Tải về: 34|Cấp: Đại học

i. lời mở đầu 1. đối tượng nghiên cứu: nạn phá thai ở trẻ vị thành niên. 1.1 tính cấp thiết của đề tài: ngày 31/03/2011, hội kế hoạch hóa gia đình việt nam đã công bố tỷ lệ nạo phá thai ở nước ta đang dẫn đầu khu vực đông nam á và là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới. trong đó lứa tuổi vị thành niên, thanh niên chiếm tới 22% số vụ nạo phá thai và đang trong xu hướng tăng mạnh. tình trạng này đã gây đến mức báo động đỏ, cảnh báo về sự khủng hoảng đạo đức và sự thiếu trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. chính vì thế đề tài này mang tính thời sự và cấp thiết hơn lúc nào hết. 2. mục đích nghiên cứu: nghiên cứu đề tài này nhằm tìm...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.