Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng của nền hành chính nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:3021|Tải về:6|Số trang:17 | Ngày upload:27/02/2012

trường đại học khoa học xã hội và nhân văn líp k48 - xã hội học chuyên đề cải cách hành chính nhóm 1. nguyễn văn sơn 2. nguyễn văn ngọc 3. nguyễn viết thắng 4.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.