/ 29

Thực trạng định hướng nghề nghiệp cho con cái trong các hộ gia đình nông thôn hiện nay

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1602|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời nói đầu với đặc điểm nước ta là một nước nông nghiệp nên đảng và nhà nước rất chú trọng việc phát triển nông thôn. nông thôn là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát kinh tế đất nước ta. nhưng quá trình phát triển êy gặp không ýt những khó khăn: vốn, nguồn nhân lực, thành tựu khoa học để áp dụng vào đời sống, điều kiện tự nhiên,... tất cả những khó khăn êy sẽ được khắc phục dần dần để tạo ra một cơ sở vững chắc tạo ra tiền đề công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. song những khó khăn không thể khắc phục được đó là tập quán lao động của người dân và vấn đề việc làm. khó khăn này mang tính chất khách quan là chủ yếu. trong khuôn khổ báo cáo thực tế tại xã tân lập tôi xin đề cập đến vấn đề thực trạng định...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.