Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành này trong chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây

Cấp:Đại học|Lượt xem:877|Tải về:1|Số trang:85 | Ngày upload:11/08/2012

lời mở đầu việt nam là một quốc gia biển, có một nửa biên giới giáp với biển từ phía đông, nam và tây nam bao gồm 3.260km bờ biển từ bắc vào nam với nhiều vị tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.