Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng hạch toán lao động và tiền lương tại Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất

Cấp:Đại học|Lượt xem:446|Tải về:1|Số trang:88 | Ngày upload:09/01/2012

phçn i: những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng 1.1 bản chấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.