/ 88

Thực trạng hạch toán lao động và tiền lương tại Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất

Upload: BjnBuon.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 446|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phçn i: những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng 1.1 bản chất và vai trò của tiền lương và lao động: 1.1.1 khái niệm, bản chất, ý nghĩa của tiền lương: để tiến hành hoạt động sản xuất, chúng ta cần phải có 3 yếu tố cơ bản sau: tư liệu lao động đối tượng lao động và đối tượng lao động và sức lao động trong đó lao động là yếu tố có tính chất quyết định. lao động là hoạt động chân tay và hoạt động trí óc của con người nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội. trong một chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất không thể tách rời khỏi lao động, lao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.