/ 93

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Upload: AnhThi.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1088|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục danh mục các từ viết tắt danh mục sơ đồ, bảng biểu tóm tắt luận văn i lời mở đầu 1 chương 1: lý luận chung về hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 3 1.1. hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 3 1.1.1. khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3 1.1.2. hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 11 1.2. hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 20 1.2.1. khái niệm hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 20 1.2.2. chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng 21 1.2.3. các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 25 chương 2:...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.