Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI.

lời mở đầu. ngân hang thương mại là tổ chức trung gian tài chính lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và đưa nguồn vốn khả dụng vào hoạt động sản xuấ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:290|Tải về:4|Số trang:60

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: