Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI.

Cấp:Đại học|Lượt xem:337|Tải về:4|Số trang:61 | Ngày upload:28/01/2013

lời mở đầu. ngân hang thương mại là tổ chức trung gian tài chính lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và đưa nguồn vốn khả dụng vào hoạt động sản xuấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.