/ 61

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH QUẬN BA ĐÌNH – HÀ NỘI.

Upload: PhuongLoan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 342|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu. ngân hang thương mại là tổ chức trung gian tài chính lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và đưa nguồn vốn khả dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của một quốc gia. ở việt nam, sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống ngân hang luôn phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước. bên cạnh đó cùng sự hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, các ngân hang thương mại của việt nam đã từng bước hiện đại hóa, và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích đáp ứng các nhu cầu của xã hội. tuy vậy, hoạt động tín dung, hoạt động kinh doanh truyền thống của các ngân hang, vẫn là hoạt động thường xuyên nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất cho các ngân hang và có vai trò...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.