/ 90

Thực trạng hoạt động của Đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Upload: PhuongNguyenThiHoai.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu an toàn đối với các tổ chức và cá nhân trong xã hội ngày càng được coi trọng. con người luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ mình và tài sản trước những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. bởi vậy, bảo hiểm nhân thọ ngày càng có vị trí quan trọng đối với một nền kinh tế phát triển. đối với một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, hệ thống đại lý là kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm chủ yếu và sự hoạt động của hệ thống này quyết định đến sự thành công hay thất bại của chính doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đó. vậy thực trạng hoạt động của kênh phân phối này ra sao và nó đặt ra cho chúng ta những vấn đề...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.