Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

mục lục lời nói đầu 4 chương i lý luận chung về hoạt động triển khai nghiệp vụ hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 6 i. tổng quan về công ty bảo

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:414|Tải về:4|Số trang:79

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: