Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

Cấp:Đại học|Lượt xem:532|Tải về:4|Số trang:81 | Ngày upload:28/01/2013

mục lục lời nói đầu 4 chương i lý luận chung về hoạt động triển khai nghiệp vụ hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 6 i. tổng quan về công ty bảo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.